September 5th को परिक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बर्षको September 5th  मा हुने J-cert परिक्षा हुन्छ भनि J-cert Test Nepal को तर्फबाट मिति २०७७/०४/१५ मा सुचना जारी गरि जानकारि गराईएको मा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को प्रभाव दिन–प्रनिदिन बढ्दै गएको बर्तमान अबस्थालाई मध्यनजर राख्दै हिजो मात्रै बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलीत संयुक्त बैठकले भाद्र २४ गते सम्म थप निषेधाज्ञा गर्ने भनि निर्णय गरेकोमा, यसै निर्णय लाई आधार मानी J-cert Test को September 5th अर्थात भाद्र… continue reading

Schedule of J-CERT 2018

Schedule of J-CERT Japanese Language Proficiency Test in 2018 A-Course equivalent to N3, N2, N1 exam fee is 5,000 Nrs B-Course equivalent to N4, N5 exam fee is 3,000 Nrs Exam months Test day Deadline for Application Exam Level March 24/3/2018 28/2/2018 Level A, B May 26, 2018 31/6/2018  Level A, B September 01/9/2018 19/8/2018 Level B November 24/11/2018 31/10/2018 Level A, B

Some useful links

http://www.nihon-ken.com http://www.jihdo.org/ http://www.immi-moj.go.jp/english/ http://www.np.emb-japan.go.jp http://www.nepalembassyjapan.org/ http://www.jlpt.jp/e/ https://irs-recruit.org/ http://www.js-gino.org/index.php http://www.nones.tv/university/