NOVEMBER 4, को j-cert Test को Hard Copy नेपाल आईपुगेको सम्बन्धि सूचना !!!

NOVEMBER 4, शनिवार को दिनमा संचालन भएको J-CERT TEST को HARD COPY (Original) नेपाल office आईपुगेको जानकारी गराउदछौ, साथै HARD COPY (Original) लिन आउँदा सम्बन्धित user (office) को आधिकारिक Stamp ल्याएर आउनु पर्नेछ, अन्यथा HARD COPY (Original) दिन असमर्थ हुनेछौ | बिध्यार्थी को हकमा आफ्नो certificate लिन आउँदा सम्बन्धित user (office) को आधिकारिक letter head मा j-cert office लाई सम्बोधन गरि लेखेको निवेदन पेश गर्नु भएको खण्डमा मात्रै उपलब्ध गराउन… continue reading

NOVEMBER 4, को दिन हुने जापानिज भाषा परीक्षा J-cert Test को देशै भरि परिक्षा केन्द्रहरु कायम गरिएको बारे !!

यस वर्षको पाचौ J-cert Test आउने शनिबारको दिन अर्थात् (NOVEMBER 4) मा निम्नलिखित परिक्षा केन्द्रहरु र समयतालिका अनुसार परिक्षा संचालन हुने भएकोले सम्पूर्ण जापानिज भाषा स्कुलका संचालक, बिध्यार्थी र अभिभावक ज्यु हरुमा सुसुचित गराउन चाहान्छौ| नोट: (पूर्वनिर्धारित DATE अनुसार Admit Card मा NOVEMBER 12, पछि date परिवर्तन गर्दा NOVEMBER 5, भनेर भएको भए पनि परीक्षा NOVEMBER 4, मा नै हुने जानकारी गराईन्छ) परिक्षा सम्बन्धि समयतालिका समयतालिका निम्नानुसार रहेको छ |… continue reading

J-cert Certificate, Correction/Copy of original सम्बन्धि सुचना !!!!

सम्पूर्ण बिध्यार्थी, अभिभवाक, भाषा स्कुलका संचालक ज्यु हरुमा यो सुसुचित गर्न चाहान्छौ कि, कुनै पनि परिक्षार्थीको आफ्नो Details हरुमा जस्तै: Name, Date of Birth, Sex, Photos & Nationality परिक्षा को दिन सम्म को बाहेक पछि CORRECTION को लागी गरिएको अनुरोध अस्वीकार गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ, सोहि अनुसार आआफ्नो बिध्यार्थीहरुलाई सुसुचित गराउनु हुन अनुरोध गर्दछौ साथै कुनै पनि परिक्षार्थीको HARD COPY (Original) बुझेर लीईसकेपछि हराएको खण्डमा copy of original को लागि… continue reading

September 2, को j-cert Test को Hard Copy नेपाल आईपुगेको सम्बन्धि सूचना !!!

SEPTEMBER 2, शनिवार को दिनमा संचालन भएको J-CERT TEST को HARD COPY (Original) नेपाल office आईपुगेको जानकारी गराउदछौ, साथै HARD COPY (Original) लिन आउँदा सम्बन्धित user (office) को आधिकारिक Stamp ल्याएर आउनु पर्नेछ, अन्यथा HARD COPY (Original) दिन असमर्थ हुनेछौ | बिध्यार्थी को हकमा आफ्नो certificate लिन आउँदा सम्बन्धित user (office) को आधिकारिक letter head मा j-cert office लाई सम्बोधन गरि लेखेको निवेदन पेश गर्नु भएको खण्डमा मात्रै उपलब्ध गराउन… continue reading