6th March 2021 मा संचालित j-cert test को नतिजा प्रकाशित ! ! !

6th March 2021 मा संचालित j-cert test को नतिजा प्रकाशित भएको छ ।
नतिजा हेर्नको लागि तलको Link मा जानु होला ।
https://secure.j-cert.jp/score/