9th Novmber J-cert Result Hard copy has been arrived!

सर्बप्रथम J-Cert Test Nepal को तर्फबाट सम्पुर्णमा नमस्कार!!! 09 November 2019 मा संचलन भएको J-Cert exam को Hard Copy Marksheet Office मा आइपुगेको हुदा यसै सुचना मार्फत जानकारी गरीन्छ। साथै अब आउने 2020/02/29 मा हुने Japanese Language Test (J-Cert) को Form भर्न सुरुभएको हुदा सम्पुर्ण बिध्यार्थी अभिभावक लगायत Consultancy हरुमा यसै सुचनामार्फत जानकारी गरीन्छ।
थप जानकारीको लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला
Address : Putalisadak Kathmandu,Nepal.
Phone : 01-4168028,6923918
Mob. : 9869032572
Email : j-cert17@gmail.com
Web. : www.j-certnepal.com